Klubber
Div. Links
Teams
50 års jubilæumsdagen


Det er mig en glæde, at takke Sejlklubben Esrum Sø for en fin standerhejsning og et rigtig flot 50 års jubilæum.

Vejret var fint, om end lidt køligt ved standerhejsningen på havnen og fremmødet flot. Rigtig mange af klubbens medlemmer var til stede, og der var kommet mange yngre og ældre tidligere medlemmer, blandt andet klubbens første formand Troels Ritzau.

Mit bud er, at der var op mod 150 mennesker til receptionen i klubhuset, hvor der blev serveret lækre sandwich og et glas vin, det var svært at komme rundt, selv om de fleste møbler var fjernet, for at skabe bedre plads, og vejret tillod da heldigvis også åbne døre og ophold uden for.

Der er udtalt stor ros over jubilæumsskriftet, som vi da også synes er blevet godt, stor ros til chefredaktør Torben Lund Jensen og layouter Bo Svensmark som har lagt rigtig mange timer i opgaven.

Vores formand Hans Egon Møller var så venlig, at udnævne mig til æresmedlem, hvilket jeg er meget rørt og taknemmelig over. Nok er jeg vel den eneste, som har været medlem alle 50 år, men min indsats har været meget svingende, og for det meste med ting, som jeg selv har syntes var hyggelige at lave. Tusind tak for den store ære.

Jeg glæder mig til, at vi gennem de næste 50 skal mødes og hygge os i Sejlklubben Esrum Sø.

Med venlig hilsen

Jens Høyer Olsen