SES Udvalg

                                                                                                                              Marts 2022

Kapsejlads

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimist/junior

Koordinator

Grundtræning

Claus Møller

 

2163 8831

mb_cmm@hotmail.com

Optimist/junior

Grundtræning

Mandage

 

 

 

 

 

 

 

Optimist/junior

Let øvede, onsdage

 

 

 

 

 

Sejlerskole

Koordinator

Instruktør

Klaus Hindsø

20241121

hindso@gmail.com

Sejlerskole

Instruktører

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorsejlads

Børge Østergaard

 

4848 0223

borge.ostergaard@live.dk

 

 

Bådsmand

Drabant 21, Fru Bjørn

Lars Langskov

 

2679 0689

larslangskov@gmail.com

 

Bådsmand

Drabant 22, Lola

Flemming Tagen

 

6178 4709

yanni@webspeed.dk

Bådsmand

606’er, Charlie

Børge Østergaard

4848 0223

borge.ostergaard@live.dk

 

 

 

 

 

Bådsmand

606’er, Aura

Børge Østergaard

 

 

Bådsmand

Laser joller

 

 

 

Bådsmand

Motorbåd, Enfoldigheden

Tage Møller Jensen

 

3013 5190

tagemj100@hotmail.com

 

Bådsmand

Motorbåd, Daisy III

Henrik Aa. Nielsen

 

2777 2780

henrik.aalborg.nielsen@gmail.com

 

Medlemsaministration

Marianne Bjørn Nielsen

4221 3502

admin@sesinfo.dk

Nøgler (klubhus, havn mv.)

Tage Møller Jensen

 

3013 5190

tagemj100@hotmail.com

 

Havnefoged

Lars Langskov

2679 0689

larslangskov@gmail.com

Klubhuset

Børge Østergaard

 

4848 0223

borge.ostergaard@live.dk

Vognmand

Kresten Simonsen

 

2022 4814

4848 4814

 

Hjemmeside-redaktør

Merete Becker-Larsen

 

2281 7557

 

mbeckerlarsen@gmail.com