Klubber
Div. Links
Teams
Aftenmatch


2022
 
 Aftenmatcher sejles hver tirsdag fra d. 03. maj - 20. september, første start kl. 19:00. OBS: De tre tirsdage i september startes kl. 18:30. Der vil være kryds / lænsbane som tidligere år samt de fire faste bøjer. Én i den sydlige ende, én i vest, en midt i søen et stykke nord på og én i øst.
 Dommeren vælger hvilken af de fire bøjer der skal være topmærke og lægger startlinien til læ for bøjen sådan at der kan laves to sejladser med to opkryds á 30-40 minutters varighed. Startlinie = gate efter første lænser og mållinie efter anden lænser. Efter start bedes dommerbåden blive ved linien, da bundmærkeflag kan være svære at se på lang afstand. Tidsfrist: 15 minutter efter første båd i mål.
  Efter sejlads åbner vi klubhuset hvor der er forfriskninger efter aftenens søslag, muligvis præmier og afslappet snak om sejladserne.
 Her er chancen for at møde andre sejlere - både på vandet og efterfølgende i klubhuset. Er du ny sejler, er aftenmatcher super-god mulighed for at møde andre i klubben og blive mere fortrolig med båd, vand og vind. Hold jer ikke tilbage.
  Se dommerlisten HER hvornår du skal være dommer. Hvis du / i er forhindret de pågældende dage, bedes i aftale med en anden, bytte eller lign.